Prymusi, biorą udział w konkursach, olimpiadach wiedzy, uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz walczą o jak najwyższe stopnie. Dlaczego? Bo nauka przynosi wymierne efekty, również finansowe. Podczas majowej sesji Rady Powiatu Zgierskiego 24 uczniów z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych otrzymało z rąk Starosty Zgierskiego Bogdana Jaroty, członka Zarządu Powiatu Zgierskiego Adama Świniucha oraz przewodniczącej Rady Powiatu Zgierskiego Iwony Dąbek, stypendia w ramach programu „Nasz Prymus”. – Przyznane granty mają zachęcić was do dalszego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich talentów – mówił w trakcie wręczania stypendiów Starosta Bogdan Jarota. – Ważne jest aby doceniać uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Najwyższy grant, w wysokości 1500 złotych, zdobyła Anna Bogusławska – absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, której średnia ocen na świadectwie wyniosła 5,56. Wśród uczniów szkół zawodowych najwyższą średnią - 5,28 osiągnął Krzysztof Matusiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Aleksandrowie Łódzkim.