Od 30 maja do 5 czerwca Polska po raz pierwszy włączy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Głównym zadaniem projektu jest inicjowanie działań promujących i wspierających implementację zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Działania będące częścią projektu przyczynią się m.in. do rozwoju technologii, kształtowania świadomości w społeczeństwie oraz budowania zasobów potrzebnej wiedzy.


Aby wziąć udział w projekcie, należy zaproponować działanie (konferencję, wystawę, projekt filmowy, działanie społeczne, inicjatywę biznesową, projekt edukacyjny itp.), które swoim zasięgiem obejmuje co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju. Należy zarejestrować pomysł na europejskiej platformie http://www.esdw.eu, a następnie zorganizować i wypromować Państwa inicjatywę od 30 maja do 5 czerwca br. Inicjatywa jest skierowana do szerokiego grona podmiotów zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. W kręgu zainteresowania znajdują się m. in. agencje rządowe, samorząd, ośrodki badawcze, instytucje edukacyjne, w tym szkoły i uczelnie wyższe, muzea, fundacje, organizacje społeczne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Projekt kierowany jest również do poszczególnych obywateli. Do włączenia się w tę inicjatywę zachęca także Minister Środowiska Maciej Grabowski.

Źródło: Jolanta Łęczewska na podstawie info. Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych