Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, których rodzice biologiczni całkowicie lub częściowo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Zadaniem każdej rodziny, a zwłaszcza zastępczej, jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju psychicznego, społecznego oraz fizycznego dziecku, które do tej pory nie miało odpowiedniego domu.

Aby zostać rodziną zastępczą kandydaci muszą przejść odpowiednie szkolenia, które średnio trwają 3 miesiące. Takie kursy finansowane są przez PCPR, ale mogą one właściwie w każdym momencie zostać przerwane, gdyby zaszła taka konieczność. Podczas warsztatów kandydaci na rodziny zastępcze poznają zasady funkcjonowania takiej formy opieki, problemy, jakie się z tym wiążą oraz uczą się, jak je rozwiązywać.
W chwili obecnej w powiecie zgierskim funkcjonuje jedenaście zawodowych rodzin zastępczych oraz dwa rodzinne domy dziecka, w tym ten w gminie Aleksandrów Łódzki, prowadzony od kilkunastu lat przez Jerzego i Annę Kuczuk. – Zachęcam osoby, które czują, że mógłby stworzyć dla dzieci rodzinę zastępczą, aby zgłosiły się na szkolenia – mówi Agnieszka Duszkiewicz – Nowacka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu. – Choć jest to trudne zadanie, to jednak liczę na to, że rodzin zastępczych w powiecie zgierskim będzie coraz więcej, aż przyjdzie taki dzień, że duże domy dziecka, takie jak te w Grotnikach i Dąbrówce, nie będą już potrzebne – dodaje.
Zainteresowane szkoleniami osoby powinny zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, pok. nr 10.

Źródło: Jolanta Łęczewska