Na ostatniej sesji Rady Powiatu Zgierskiego radni jednomyślnie opracowali i przyjęli stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej S-14. Tego dnia, tj. 30 stycznia br. upływał termin składania wniosków w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez resort infrastruktury, w których mieszkańcy i zainteresowane samorządy mogły zgłaszać swoje stanowisko w tej sprawie. Dlatego przyjęty przez radnych dokument został niezwłocznie przesłany do Ministerstwa Infrastruktury.
Miasto Zgierz czeka na budowę obwodnicy od ponad 30 lat. Ponadto Powiat Zgierski zlokalizowany jest w centralnej części Polski i przez jego obszar przebiegają dwa główne ciągi komunikacyjne stanowiące szlaki handlowe Europy. Przez centrum miasta Zgierza przebiegają drogi krajowe nr 71 i 91, a także droga wojewódzka nr 702.

Brak obwodnicy łączącej autostradę A-2 z drogami ekspresowymi i drogami krajowymi powoduje, iż drogi lokalne na tym terenie są obciążone bardzo dużym ruchem, również tranzytowym. Z kolei drogi powiatowe nie są przystosowane do przenoszenia obciążeń, jakie na nich aktualnie występują, co wpływa na ich szybką degradację. Duże i wciąż rosnące natężenie ruchu przekroczyło już dawno poziom możliwy do zaakceptowania. Gwałtownemu zmniejszeniu ulega również stan bezpieczeństwa na tych drogach oraz w ich obrębie.
– W związku z powyższym Rada Powiatu Zgierskiego ze szczególną stanowczością, wnioskuje o uwzględnienie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, budowy drogi ekspresowej S-14, oraz przebudowy drogi krajowej Nr 14 na odcinku Łódź – Głowno – wnioskuje Rada Powiatu Zgierskiego w niniejszym stanowisku.
Obecnie budowa tej drogi ekspresowej S-14, zwanej również zachodnią obwodnicą Łodzi, stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ znalazła się na liście rezerwowej. Oznacza to, ze zostanie ona wykonana jedynie wtedy, gdy podczas przetargów na drogi z listy podstawowej zostaną zaoszczędzone pieniądze. – Dlatego nie czekając na wyniki tych przetargów, już dziś wyrażamy swoje stanowisko w tej sprawie – mówi Starosta Zgierski – Bogdan Jarota. – Nie chcemy czekać kolejne 8 lat na uwzględnienie tej inwestycji w Programie Budowy Dróg Krajowych na następne lata.

Źródło: Jolanta Łęczewska