Miniony 2014 rok można śmiało nazwać rokiem inwestycji w powiatowej spółce Centrum Medyczne „Boruta” z Zgierzu. Dzięki inwestycjom za ponad 2 mln zł placówka zyskała między innymi: pracownię tomograficzną, specjalistyczną karetkę kategorii „P” - podstawowej, zmodernizowaną główną rozdzielnicę prądu.
A jakie plany ma spółka na rok 2015?
- Zakończył się już remont dawnego budynku administracyjno – gospodarczego – mówi prezes CM „Boruta” dr Zbigniew Muras. - Na początku lutego planowane jest w tym miejscu otwarcie zakładu rehabilitacji, w którym znajdzie się poradnia rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna i oddział rehabilitacji jednego dnia.
Pomieszczenia, w których dotychczas rehabilitowano pacjentów posłużą do stworzenia nowych oddziałów.


- Konsultuję się z lekarzami pracującymi w powiatowym szpitalu, jaki oddział można by tu utworzyć – mówi dr Muras. - Szukamy niszy na rynku medycznym, by móc ją wypełnić tworząc tu coś nowego.
Obecnie trwa także budowa ogrodzenia wokół przychodni i szpitala, a w planach jest jeszcze rewitalizacja terenów zielonych (dzięki dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Tegoroczny kontrakt CM „Boruta” z Narodowym Funduszem Zdrowia jest porównywalny z zeszłorocznym, dlatego pacjenci nie powinni spodziewać się zasadniczych zmian. Działają poradnie: POZ, pediatryczna, diabetologiczna, stomatologiczna, chirurgii ogólnej, dermatologiczna, laryngologiczna, okulistyczna, ginekologiczna i kardiologiczna.

Źródło:Małgorzata Tomczuk