Problemy zgłaszane przez mieszkańców ul. Gałczyńskiego w Zgierzu, skarżących się na uciążliwy, wzmożony ruch aut ciężarowych, był przedmiotem dyskusji z władzami powiatu zgierskiego i przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze w końcu zeszłego roku. Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Budziarski zaproponował wówczas wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów o masie ponad 8 ton na ul. Gałczyńskiego w godzinach od 18.00 do 8.00. Sporządzony przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu projekt zmiany organizacji ruchu na tej drodze właśnie został zaakceptowany przez wszystkie wymagane przepisami prawa instytucje. Zgodnie z projektem zakaz nie dotyczyłby jedynie dojazdów docelowych i pojazdów MUK.

O zmianie organizacji ruchu będą informować 42 znaki i tablice ustawione nie tylko na ulicy objętej zakazem, ale także już na drogach wojewódzkich i krajowych. Ponieważ plan ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar ul. Gałczyńskiego, konieczne jest ustawienie odpowiednich znaków informujących kierowców zanim jeszcze wjadą do centrum Zgierza. Drogowcy zajmą się ustawianiem oznakowań jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne – przewiduje się, że będzie to w kwietniu.

Źródło: Małgorzata Tomczuk