Kolejny medal “Pro Patria” zawisł na sztandarze szkoły z terenu powiatu zgierskiego. Tym razem Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu, otrzymała z rąk starosty zgierskiego Bogdana Jaroty to zaszczytne wyróżnienie, przyznawane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, za upowszechnianie historii wśród najmłodszych mieszkańców Zgierza i współpracę ze Związkiem Inwalidów Wojennych. Od 17 lat, w placówce działa Izba Pamięci, w której znajdują się liczne pamiątki związane z żołnierzami AK, kombatantami II wojny światowej i inwalidami wojennymi, a od 3 lat organizowany jest Międzyszkolny Konkurs Historyczny.