W związku koniecznością ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19, władze Powiatu Zgierskiego podtrzymują decyzję o dalszym zamknięciu Starostwa dla interesantów, do odwołania, w obydwu lokalizacjach (ul. Sadowa 6a i ul. Długa 49 w Zgierzu), w tym Kasy przy ul. Sadowej 6a.

Przywraca się natomiast, z dniem 1 lutego 2021 r., przyjmowanie interesantów w Wydziale Komunikacji, co jest równoznaczne z możliwością załatwienia spraw z zakresie rejestracji pojazdów oraz uprawnień kierowców bezpośrednio w okienku obsługowym. Szczegóły dotyczące sposobu rejestracji zamieszczone są w odrębnym komunikacie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przywrócenia obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, dostępnym na stronie www.powiat.zgierz.pl w zakładce: Aktualności.

Pozostałe zadania ustawowe urząd nadal w pełni realizuje, przy zmienionym sposobie kontaktu z interesantami, z bezpośredniego na zdalny, korespondencyjny i telefoniczny.

W sytuacjach wyjątkowych, wymagających osobistego złożenia dokumentów do urzędu, istnieje nadal możliwość przedłożenia ich w okienkach podawczych, zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściach do budynków lub pozostawienia w skrzynkach na korespondencję (bez pokwitowania złożenia).

Jednocześnie informujemy, że klienci w okienkach podawczych nie uzyskają żadnej konsultacji urzędniczej.

Prosimy o przesyłanie pism:

 • drogą elektroniczną na adresy:  kancelaria_podawcza@powiat.zgierz.pl, kancelaria_dluga@powiat.zgierz.pl, starostwo@powiat.zgierz.pl,
 •  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP(adres: /SPZ/SkrytkaESP),
 • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a, a w przypadku korespondencji do Wydziałów: Komunikacji; Geodezji, Kartografii i Katastru; Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów – na adres: 95-100 Zgierz, ul. Długa 49.

Wpłat można dokonywać na rachunki bankowe wskazane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Informujemy o możliwości kontaktu telefonicznego z pracownikami Starostwa.

Podajemy numery telefonów kontaktowych:

ul. Sadowa 6a:

 • Sekretariat Starosty Zgierskiego tel. (42) 288 81 00
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich tel. (42) 288 81 30
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. (42) 288 82 32
 • Wydział Drogownictwa tel. (42) 288 82 20
 • Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki tel. (42) 288 82 80
 • Wydział Finansowy tel. (42) 288 81 80
 • Wydział Architektury i Budownictwa tel. (42) 288 82 02
 • Wydział Rozwoju tel. (42) 288 81 70
 • Biuro Zamówień Publicznych tel. (42) 288 81 53
 • Biuro Promocji i Redakcja Gazety Powiatowej tel. (42) 288 81 60
 • Biuro Rady tel. (42) 288 82 40
 • Biuro Inwestycji tel. (42) 288 81 57
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel./fax (42) 719 08 43

ul. Długa 49:

 • Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów tel. (42) 288 83 10
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel. (42) 288 83 60
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. (42) 288 83 63
 • Wydział Komunikacji tel. (42) 288 83 20
 • Oddziały Zamiejscowe Wydziału Komunikacji:

Ozorków, ul. Kościelna 1a tel. (42) 718 92 92
Głowno, ul. Norblina 1 tel. (42) 715 06 99

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.