KOMUNIKAT z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

W związku ze zmniejszeniem liczby zakażeń koronawirusem, od poniedziałku 7 czerwca 2021 r., Starostwo Powiatowe w Zgierzu przywraca bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych, co oznacza możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie. Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, będzie ograniczona. W związku z tym, w każdym z dwóch budynków Starostwa, tj. przy ul. Sadowej 6a i Długiej 49, kontrolowana będzie liczba klientów w urzędzie przez pracowników Starostwa. Każdy z wchodzących klientów, do siedzib Starostwa, otrzyma zwrotny numerek z identyfikacją wydziału, do którego się udaje. Interesanci przychodzący do urzędu muszą być wyposażeni w maseczkę.


Mając jednak na uwadze istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem, podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal rekomendujemy przesyłanie pism:

Osobiste złożenie dokumentów w urzędzie będzie możliwe poprzez przedłożenie ich w kancelariach podawczych, lub pozostawienie w skrzynkach na korespondencję, zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściach do budynków, jednak w tym wypadku bez pokwitowania złożenia.

W ww. terminie uruchomiona zostanie również kasa przy ul. Sadowej 6a, a okienko bankowe przy ul. Długiej 49 otwarte będzie od 9 czerwca br.

Sprawy z zakresu rejestracji pojazdów i uprawnień kierowców w Zgierzu załatwiane będą na dotychczasowych zasadach, tj. po umówieniu wizyty internetowo na stronie https://bezkolejki.eu/spzgierz#cnt 

Jednocześnie informujemy, że sprawy rejestracji pojazdów można również załatwiać w Oddziałach Zamiejscowych w Ozorkowie i w Głownie, wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty.

  • Oddział Zamiejscowy w Ozorkowie, ul. Kościelna 1a, tel. 887 658 459
  • Oddział Zamiejscowy w Głownie, ul. Norblina 1, tel. 42 715 06 99

Z uwagi na zaistniałą sytuację liczba rezerwacji jest ograniczona.