Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Zgierskiego radni uchwalili budżet na przyszły rok. Przyszłoroczne dochody wyniosą ponad 141 mln 600 tys. zł, zaś wydatki sięgną kwoty ok. 140 mln zł. Rozchody, w kwocie ponad 2 mln 900 tys. zł, zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczki. Powiat nie przewiduje w 2019 r. zaciągania nowych kredytów.

Największe wydatki pochłonie oświata (45%).

Nowo uchwalony budżet przewiduje dochody majątkowe sięgające ok. 7 mln zł. Są to dotacje z budżetu europejskiego na dokończenie projektów: termomodernizacyjnego obejmującego budynki użyteczności powiatu zgierskiego, budowę hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim i Domu Dziecka w Dąbrówce.

W przyszłym roku samorząd powiatowy planuje wydać ponad 15 mln 700 tys. zł na zadania inwestycyjne, w tym m. in.: wykonanie nakładki na drodze powiatowej relacji Popów – Mięsośnia, termomodernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, budowę chodnika w pasie drogi powiatowej w Kiełminie, budowę systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług.