Tydzień po strażakach, również Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, zorganizowała odprawę roczną. W obecności m.in. zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - insp. Dariusza Walichnowskiego, Komendanta Powiatowego Policji – nadkom. Roberta Śniecikowskiego, starosty zgierskiego – Bogdana Jaroty oraz włodarzy gmin z terenu powiatu zgierskiego podsumowano pracę funkcjonariuszy w 2016 r.

Jakie są efekty ich pracy? W ubiegłym roku funkcjonariusze ujawnili 7723 wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, czyli o ponad 2000 więcej niż w 2015 r. Wpływ na to miało m.in. zwiększenie liczby patroli, których było blisko 19 500, w tym 150 wspólnie ze Strażą Miejską. Bezpieczniej możemy czuć się również na powiatowych drogach, gdyż z roku na rok spada liczba wypadków. W ciągu ostatnich 12 miesięcy było ich 165, czyli o 9 mniej, niż w 2015 r. Tendencja spadkowa dotyczy również zabitych i rannych. Coraz mniej jest także jeżdżących na tzw. podwójnym gazie. W tym roku zatrzymano 657 nietrzeźwych kierowców (w 2015 r. było ich ponad 740), którzy spowodowali 51 wypadków (o 7 mniej, niż w 2015 r.). Niestety, wzrosła za to liczba kolizji.

Od lat zgierscy funkcjonariusze z powodzeniem spełniają normy i kryteria przyjęte przez Komendę Główną Policji dla wszystkich jednostek w Polsce, w wielu przypadkach nawet przewyższając je. W 2016 r. stwierdzono 2619 przestępstw, czyli o 140 więcej niż w 2015 r., przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności o blisko 10% (obecnie 71,3%), co plasuje zgierską jednostkę w czołówce komend w województwie. Spadek liczby przestępstw był możliwy również dzięki wsparciu lokalnych samorządów, które dofinansowały zakup sprzętu i dodatkowych patroli, przekazując łącznie ponad 140 tys. zł.

Ważnym aspektem poprawiającym bezpieczeństwo w naszym powiecie są, organizowane przez policjantów zgierskiej jednostki, m.in. akcje prewencyjne tj. "Alkoholu odmawiam – sport uprawiam", „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie”, „Noc profilaktyki w powiecie zgierskim”, spotkania z mieszkańcami oraz debaty z uczniami o dopalaczach i dyskryminacji.Tego typu działania powodują wzrost świadomości, co do potencjalnych niebezpieczeństw, wśród mieszkańców naszego powiatu. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie miała również, uruchomiona w zeszłym roku Krajowa Mapa Zagrożeń. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Do tej pory, na terenie powiatu, zgłoszono blisko 1000 zagrożeń, z czego 220 zostało zweryfikowanych pozytywnie.

– Spadek liczby przestępstw i wypadków drogowych na terenie powiatu zgierskiego pokazuje, że podejmowane przez powiatową policję działania są skuteczne i zmierzają w dobrym kierunku – mówił uczestniczący w podsumowaniu starosta zgierski Bogdan Jarota. – Zaprezentowane statystyki pokazują, że w zgierskiej jednostce pracują doskonali specjaliści, a społeczeństwo powiatu zgierskiego jest dobrze strzeżone.