Publikujemy komunikat w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.

KOMUNIKAT

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od poniedziałku 25 maja 2020 r., Starostwo Powiatowe w Zgierzu przywróciło bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych, co oznacza możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. W związku z tym, w każdym z dwóch budynków Starostwa, tj. przy ul. Sadowej 6a i Długiej 49, kontrolowana jest liczba klientów w urzędzie przez pracowników Starostwa. Każdy
z wchodzących klientów, do siedziby Starostwa przy ul. Długiej 49, otrzymuje zwrotny numerek z identyfikacją wydziału, do którego się udaje. Interesanci przychodzący do urzędu muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę i rękawiczki, a przed wejściem do wydziałów zobowiązani są zdezynfekować ręce.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal rekomendujemy przesyłanie pism: